Hund

Når skal man alltid ringe VETERINÆR:

 • Akutt sykdom / tilstand - Ved temperatur over 39 grader, skjelvinger, vanskeligheter med å puste, unormal sløvhet, med flere akutte symptomer, sjokktilstander og meget påvirket almenntilstand/sløvhet.
 • Bevisstløshet - Ved sperring av luftveiene kontaktes veterinær umiddelbart. Ved drukning tømmes lungene ved å løfte hundens bakparti høyt over hodet, og brystet presses hardt inntil det ikke kommer væske ut. Ved elektrisk sjokk må kontakten med strømkilden avbrytes før du rører hunden.
 • Brudd - Ved halting undersøk området for smerte, temperatur, skade og hevelse.Ved mistanke om brudd, kontakt veterinær umiddelbart.
 • Buken / Magen - Dersom buken virker spent, og hunden ser ut som om den vil kaste opp uten å få det til, kan dette være tegn på magedreining, og da er tiden veldig knapp.
 • Diaré - Med blod i.
 • Forgiftning - Hvis hunden får i seg sjokolade, druer, rosiner, macadamianøtter, medikamenter, kjemikalier eller lignende. Disse matvarene inneholder stoffer som er giftige for hunder.
 • Fremmedlegeme - Dersom hunden kaster opp hver gang den prøver å drikke eller spise, kan dette være tegn på fremmedlegeme i mage-tarm systemet. Den kan ha avføring til tross for at tarmen er blokkert. Om du ser hunden spise noe som kan sette seg fast i mage-armsystemet (nål, undertøy, kongle, nøtt, ball, etc), eller noe setter seg fast i munnhule eller hud.
 • Fødselsvansker - Dersom det første vannet, ofte med noe grønt i, har gått, og tispen presser vedvarende og den første valpen ikke har kommet innen 20 minutter, eller det går mer enn to timer mellom hver valp.
 • Heteslag - Avkjøl hunden straks med lunkent vann, og kontakt deretter veterinær.
 • Kramper - Vedvarende kramper.
 • Kvelning - Ved kvelning må veterinær kontaktes umiddelbart. Ikke forsøk å fjerne gjenstanden som forårsaker kvelningsanfallet, da det kan forverre problemet. Hold hunden opp ned, da fremmedlegemet får en "ventilfunksjon", og noe luft kan passere. -Gi kompresson mot brystet ved å dunke brystet mot en sofa el lignende, mest mulig med hodet ned.
 • Oppkast - med blod i.
 • Påkjørsel - Er hunden truffet av et kjøretøy kan den ha fått indre livstruende skader eller sjokk, selv om dette ikke synes.
 • Øye - Skade eller rift på øye.
Stacks Image 37
Våre pasienter

De aller fleste av våre pasienter er hunder, og slik har det vært i mange år. Vi har derfor opparbeidet oss lang og allsidig erfaring på området.

Det er med stolthet at vi i dag kan skilte med noe av det mest moderne utstyret som er på markedet, og som du vanligvis bare finner på store kliniker i større byer. Derfor kan du være trygg på at hunden din får den beste behandlingen hos oss.


Fòr

De fleste er etterhvert oppmerksomme på at det finnes fòr som er beregnet på de forskjellige fasene i hundens liv; Valper, unge, voksne, aktive, late og gamle dyr. Her er det spesielt variasjon i energinivået, i tillegg til behovet for variasjon i sammensetningen av proteiner, mineraler og vitaminer. Det finnes også en rekke fòrtyper som er laget for spesielle sykdomstilstander, og som forebygger eller forsinker videre utvikling av symptomer.
Stacks Image 29
Vom og hundemat

Vi har Vom og Hundemat i vårt sortiment. Vom og Hundemat er animalsk ferskvare som fryses umiddelbart etter produksjon. På den måten beholdes det høye næringsinnholdet.

Mer informasjon om produktet finner du på Vom og Hundemat.
Stacks Image 31