Andre dyr

Stacks Image 10
Våre andre pasienter:

  • Marsvin
  • Hamster
  • Kanin
  • Selskapsfugl
  • Hest
  • Storfe
  • Småfe
  • Gris
  • Zoo-dyr

Veterinærsenteret Midt-Troms har et variert og godt behandlingstilbud. Vi er til sammen 5 veterinærer, og vi har alle ulike satsingsområder, noe som gjør at vi har økt kompetanse innen flere ulike fagfelt.

Vi tilbyr det meste innen behandling av smådyr, og har stor fokus på å holde en høy faglig standard. Vi har også spesiell interesse og kompetanse bl.a. på hest og områder som fertilitet på ulike dyr.