Øyeundersøkelse og behandling


Vi foretar øyeundersøkelse bl.a. med tanke på:


  • Øyebetennelse
  • Feilstilte øyehår
  • Entropion
  • Ektropion
  • Hornhinnesår
  • Cherry Eye
  • Arvelige øyesykdommer
Stacks Image 12
Øyebetennelse

En infeksjon i øye kan kan skyldes mange ting. En grundig øyeundersøkelse foretas før det eventuelt gis øyedråper, da feil bruk av øyedråper kan føre til alvorlig øyesykdom og i verste fall blindhet.

Øyesykdommer

Katarakt, på folkemunne kalt grå stær, er en øyesykdom som rammer øyets linse, som fordunkles med påfølgende synstap.

Glaukom, også kalt grønn stær, er en tilstand som fører til økt trykk i øyet, noe som kan føre til svekket syn og i verste fall blindhet.

Progressiv retinal atrofi, PRA, er en av de mest fryktede øyesykdommene hos hund. Sykdommen rammer netthinnen (retina), og det skjer et svinn (atrofi) av synscellene, dvs. staver og tapper, som finnes i netthinnen. Sykdommen er progressiv, det skjer en stadig forverring, og den fører til blindhet. Defektene som forårsaker sykdommen opptrer ulikt hos ulike hunderaser. Noen raser blir blinde innen de fyller ett år, mens andre får sykdommen sent. Arvegangen er vanligvis autosomalt recessivt. Unntak finnes hos bl.a. enkelte mastiffraser der sykdommen er dominant. Hos enkelte spisshundraser er arveanlegget kjønnsbundet til X-kromosomet. Sykdommen kan ikke behandles, men må forebygges gjennom avl.

Collie eye anomali, CEA, er oppkalt etter rasen den først ble oppdaget i. CEA eller mer presist Choroidal hypoplasia, er en recessivt nedarvet defekt i øyet, som fører til underutvikling av årehinnen, choroid, som ligger under retina, dvs. øyets netthinne. Det varierer litt fra land til land, men forekomsten av CEA ligger rundt 75-90 % hos Collie langhår, og noe lavere hos Collie korthår. Sykdommen forekommer også på en del andre raser.

Retinal dysplasi, RD, er forskjellige grader av fold-dannelse i netthinnen. En enslig fold sier man hvis øyet har en eller to folder. Har den flere folder kalles det multifokal retinal dysplasi. Foldene kan danne store områder med skrukkete netthinne som minner om et kart, såkalt geografisk RD. I sjeldne tilfeller er fold-dannelsen så omfattende at hele netthinnen henger som en gardin lengst bak i øyet, istedenfor for å sitte fast mot den bakre veggen slik den normalt skal gjøre. Dette kalles total RD, og er en årsak til total netthinneavløsning, ablatio retinae. RD sees spesielt hos spaniel- og retrieverraser. Årsaken er at netthinnen utvikles feil, skyldes oftest arvelige faktorer. Andre årsaker til fold-dannelse kan være røntgenstråling, A-vitaminmangel og virusinfeksjoner.

Keratitt, vil si betennelse i hornhinnen, og kan skyldes traume, bakterier, virus, sopp eller autoimmun sykdom. Dachshund langhår er utsatt for en øyesykdom som kalles Idiopatisk (ukjent årsak) Keratitt. Arvelige faktorer synes å spille en rolle, da enkelte raser er mer disponert enn andre, men arvemåte og grad er ikke kartlagt. Sykdommen kan behandles.

Hornhinnesår, oppstår gjerne ved skader på øynene som medfører at det går hull på hornhinnen. Hunden eller katten kniper øyet sammen pga smerten, og ofte vil det renne en del tårevæske. Såret kan hele seg selv ved korrekt medikamentell behandling, men det kan også være så dypt at hornhinnen må sys. Til dette brukes såkalt mikrokirurgi. Du må alltid få dyret undersøkt ved øyeskader, pga fare for alvorlig hornhinnesår.

Cherry Eye, fremfall av tårekjertelen, kan forekomme hos alle hunderaser, men er mest vanlig hos amerikansk cocker spaniel. Når blinkhinnekjertelen blir forstørret vil den komme til syne innerst i øyekroken som en liten rød pose. Hvis dette skjer, bør kjertelen sys tilbake på plass.

Entropion, er en tilstand hvor det nedre øyelokket vender innover. Dette fører som regel til gjentatte øyeinfeksjoner. Tilstanden kan være medfødt og arvelig. Entropion kan korrigeres ved kirurgi.

Ektropioner en tilstand hvor det nedre øyelokket vender utover. Dette fører som regel til gjentatte øyeinfeksjoner. Tilstanden kan være medfødt og arvelig. Ektropion kan korrigeres ved kirurgi.

Feilstilte øyehår, Ectopic cilium, kan irritere hunden og lage sår på hornhinnen. Hårene blir fjernet ved at de brennes eller skjæres bort. Hårene kan komme tilbake på andre steder langs øyelokksranden senere i livet, og kan føre til irritasjon på øynene. Øyehårene kan være så små at de ikke er synlige for det blotte øyet.

Distichiasis er små ekstra hår på øyelokksranden. Hårene blir fjernet ved at de brennes eller skjæres bort.

Trichiasis er hår som vokser inn mot øyeeplet. Hårene blir fjernet ved at de brennes eller skjæres bort.

Øyelysing av hund

Hos hunder gjøres dette for å oppdage arvelige øyesykdommer. Mange hunderaser kan ha arvelige øyesykdommer som gjør at synet vil svekkes tidligere enn normalt. For mange raser er det et krav at hunden gjennomgår en øyelysning før den benyttes i avl. Øyelysning må foretas av spesialist, og dette kan i dag ikke utføres hos oss. I forbindelse med NKKs utstillinger bruker det å være mulighet til å få hunden øyelyst.