Poliklinikk
På poliklinikken kan vi bl.a. hjelpe med følgende:
 • Helsekontroll
 • Vaksinering
 • ID-merking
 • Ormekur
 • Passutstedelse ved utenlandsreise
 • Røntgen (HD og AD)
 • Halthet
 • Kutt og bittsår
 • Oppkast og diarè
 • Ørebetennelser
 • Kløe og hudbetennelser
 • Urinveisinfeksjoner
 • Luftveisinfeksjoner
 • Kloklipp
 • Pelsklipp
Stacks Image 8
Veterinær Veslemøy Herskedal foretar øyeundersøkelse på en Chihuahua.