Laboratorium / blodanalyse

Stacks Image 14
I vårt laboratorium kan vi måle:  • Blodsukker
  • Blodprosent
  • Kolesterol
  • Elektrolytter
  • Infeksjonsbilde
  • Stoffskiftehormoner
  • Leververdier
  • Nyreverdier
  • Proteinverdier

I vårt laboratorium måler vi de viktigste blodverdiene, som hurtig gir oss en indremedisinsk status og informasjon om det er infeksjon i kroppen til pasienten.. Resultatet er klart etter ca 20 minuttetter at blodprøven er tatt. Dermed kan behandling som regel påbegynnes samme dag. Når det er nødvendig med utvidede blodtester som vi ikke selv kan foreta, sender vi prøvene videre til eksterne laboratorier i inn- og utland.

Vi utfører urinundersøkelser med stix, måling av spesifikk vekt og mikroskopering for bakterier og krystaller. Vi mikroskoperer også finnålsaspirat fra svulster og områder med betennelser. Øresvaber og hudskrap kan diagnostisere ørebetennelser og hudbetennelser/ektoparasitter.

Ved løpetid og parring måler vi progesteron med en snap-test, kombinert med innsendelse av progesteron til sentrallaboratoriet, for hurtig påvisning av riktig parringstidspunkt. Vi tilbyr også snap-test for kattesykdommene FIV og FeLV.